INVITAȚIE în vederea depunerii unei oferte pentru achiziția pachetului de servicii necesare organizării unui curs în cadrul proiectului “Colaborare pentru managementul bolilor rare - Colaborare”

INVITAȚIE
în vederea depunerii unei oferte pentru achiziția pachetului de servicii necesare
organizării unui curs în cadrul proiectului  “Colaborare pentru managementul bolilor rare - Colaborare”  
 
 
Alianta Nationala pentru Boli  Romania   vă invită să depuneți ofertă în vederea achiziției de servicii  necesare organizarii cursului cu tema „Comunicare cu mass media”
 
1. DATE PRIVIND ACHIZITORUL
Alianta Nationala pentru Boli Rare Romania, Centrul de Informare pentru Boli Genetice Rare, Zalau, str. Avram Iancu nr. 29, Telefon: 0260 611214;  Fax: 0260/ 611214 ; e-mail: dorica.dan@eurordis.org.
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Servicii de cazare, masă, inchiriere sala de conferinta şi tiparituri pe durata cursului de comunicare cu mass media ce se va desfasura in datele de 21 si 22 august la Bucuresti. 
98341000-5  Servicii de cazare
55300000-3  Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
55120000 -7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
80521000-2  Servicii privind programele de formare
 
3. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI
7200 Euro valoare incluzand TVA.  Ofertele vor fi exprimate  in lei.
 
4. CANTITATI
Serviciile se vor acorda in scopul desfasurarii a doua zile de curs cu durata totala de 12 ore in zilele de 21 si 22 august,   la care vor participa  un numar de 60 de persoane. Pentru toate cele  60 de persoane se va asigura cazarea si masa în regim de pensiune completă (cazare, mic dejun, pranz, cină) pe durata a 2 zile/1 noapte. De asemenea, se va asigura accesul la o sala de conferinţe având capacitatea de cel puţin 60 de locuri.
Furnizorul va asigura consumabilele necesare cursului: ecusoane, markere, coli de flipchart, notess-uri, pix-uri precum si multiplicarea  materialelor de curs
 
5. DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE
Se aplica procedura de achizitie competitiva simplificata conform Ordinului MFE 1120/2013 şi prevederile cuprinse la punctul III) din Procedura pentru achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.
 
6. CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CAPACITATEA OPERATORULUI ECONOMIC
Un operator economic este eligibil pentru a furniza servicii in cadrul prezentei proceduri daca:
 • Este legal inregistrat si furnizeaza in mod licit servicii pe piata corespunzator obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit facand dovada acestui fapt prin semnarea declaratiei privind eligibilitatea conform Formularului nr. 2.
 • Nu se afla in conflict de interese fata de achizitor – pentru aceasta va depune declaratia privind evitarea conflictului de interese – Formularul nr. 3.
In urma derularii procedurii de achizitie, ofertantul selectat se va supune acelorași reguli de verificare și audit ca și achizitorul.
 
7. TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR
Ofertele vor fi transmise pana cel tarziu pana la data de 14.08.2015, ora 16:00.
 
8. ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE
Ofertele pot fi depuse personal sau expediate prin posta la adresa mentionata la punctual 1.
Persoana de contact: Dan Dorica, presedinte APWR, e-mail dorica.dan@eurordis.org, 0260 611214.
Modul de prezentare al ofertelor:
Ofertele se vor depune in doua exemplare (un original si o copie). Ambele exemplare se vor depune intr-un plic inchis inscriptionat cu mesajul: A nu se deschide inainte de data de 14.08.2015, ora 16:00. Plicul va fi marcat cu datele de identificare ale ofertantului.
Nu se admit oferte transmise prin fax sau prin e-mail.
 
9. LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE
Ofertele vor fi redactate in limba romana.
 
10. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
Ofertele vor trebuie mentinute pe o perioada de cel putin 30 zile.
 
11. DATA, ORA ȘI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR
Ofertele vor  fi deschise la sediul achizitorului metionat la punctul nr. 1. Nu se organizeaza sedinta publica de deschidere.
 
12. DATA LIMITA PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICARI
Documentatia de atribuire este anexata la prezenta invitatie. Se pot solicita clarificari pana cel tarziu in data de 13.08.2015, ora 10:00.
 
13. FINANȚAREA ACHIZIȚIEI
Finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014 in cadrul proiectului Colaborare pentru managementul bolilor rare – ColaboRare  finantat prin contractul de finantare cu nr. RO2014 C5.1_37.
 
14. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
Pretul cel mai scazut.
Anexe: Specificatii tehnice şi Formulare pentru ofertanti

SPECIFICATIILE TEHNICE
 
Denumirea serviciilor: pachet de servicii necesar desfasurarii cursului  Comunicare cu mass media .
Tipul serviciilor ce vor fi achizitionate
 • Servicii de  cazare
 • Servicii de masa – mic dejun, pranz si cina
 • Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
 • Servicii privind programele de formare
Specificatii generale
Serviciile ce fac obiectul prezentei proceduri se vor adresa unui numar total de 60 de participanti
 
 1. Specificatii tehnice pentru servicii de cazare
  1. Serviciile de cazare se vor asigura pentru un număr total de 60 persoane in 3 seturi.
  2. Durata cazare – 1 noapte- intrare in 21 si iesire in 22 august 2015
  3.  Unitatea de cazare se va asigura  in Municipiul Bucuresti
  4. Toate persoanele vor fi cazate în acelaşi complex
  5. Serviciile de cazare se vor asigura in camere   duble   minim 3***
  6. Nu se accepta cazarea in camere cu mobilier uzat, cu instalatii sanitare nefunctionale, lenjerie murdara.
  7. Functiunea de cazare va avea amenajate facilitati pentru personae cu dizabilitati (rampa de acces, toaleta pentru personae cu dizabilitati)
 
 1. Specificatii tehnice pentru servicii de masa
  1. Se vor asigura 3 mese  
  2. Serviciile masa  vor fi asigurate in regim de bufet suedez sau meniu fix
  3. Meniul va  include variante de meniu vegetarian, de post si alte tipuri de regim
  4. Meniul de pranz va include: supe/ciorbe, feluri de mancare de baza, salate, desert, paine, apa (minerala plata si carbogazoaza – 0,5 l / persoana servita la recipiente mari).
  5. Se vor asigura ingrediente propaspete gatite in ziua respectiva de servire
  6. Se va asigura o sala de mese cu o capacitate de cel putin 60 locuri (20 cursanti/serie)
  7. Spatiul de servire a mesei va fi amenajat corespunzator si va respecta normele de igiena si de pozitionare in raport de alte spatii
  8. Serviciile de masă vor fi asigurate zilele de 21 si 22 august
 
 1. Specificatii tehnice  pentru servicii de coffee break
  1. Se vor  asigura trei pauze de cafea pe durata celor sase ore de curs
  2. In timpul pauzelor se va asigura cafea, ceai, apa plata, apa minerala frusecuri/saleuri pentru un numar de 60 persoane (20 cursanti/serie) 
 
 1. Specificatii tehnice  pentru servicii privind programele formare
  1. Se va asigura o sală cu capacitatea de minim 60 locuri  (20 locuri/serie)
  2. Sala se va afla in incinta hotelului si va fi dotata cu videoproiector, flipchart
  3. Sala va fi dotată cu mese şi scaune pentru cel puţin 60 persoane (20 persoane/serie)
  4. Se va asigura multiplicarea suportului de curs in 60 ex. Fiecare avanad cel putin  30 pagini
  5. Se vor asigura consumabilele pentru curs astfel incat acestea sa fie diponibile pentru fiecare participant: ecusoane, pix-uri, notes-uri
  6. Se vor asigura minm doua coffe break-uri pe zi.

Expert achiziții publice

Arion Camelia Victoria
 
Manager de proiect
Dan Dorica
Fisier atasat: 
AttachmentSize
File Invitatia si specificatiile tehnice.docx1007.45 KB
Data: 
Tuesday, 11 August, 2015