METABO

Proiect ”Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de tip preventiv prin dezvoltarea unui laborator analitic și a unui program pilot de screening neonatal pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”, finanţat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” METABOMS
 
Informații despre programul de finanțare

Pages