RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS

 
Pentru ocuparea unui post de Manager Proiect, Contract de finantare nr. AR 1583/27.01.2023 in cadrul proiectului “ ECOU – Educatie in Comunitate Pentru Organizarea si Urmarirea Pacientilor cu Boli Rare, Acronim ECOU”,.
După analizarea interviului pentru fiecare candidat si a documentelor primite, candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de mai sus, au obținut următoarele rezultate:
Nr.crt.
Data: 
Monday, 13 March, 2023