ANUNȚ

 
Privind ocuparea unui post de Asistent Manager ( cod COR 334303), in cadrul proiectului “ECOU – Educatie in Comunitate Pentru Organizarea si Urmarirea Pacientilor cu Boli Rare, Acronim ECOU”, nr. Contract AR 1583/27.01.2023.
  • Data, locul și ora interviului: Interviul va avea loc în data de 10.03.2023, ora 09:00, la Centrul NoRo, Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr.9, jud. Sălaj, tel 0260610033.
  • Comisia de concurs: Președinte: Miclea Diana, medic. Membri: Dan Tiberiu, director APWR si Ioana Andreica, medic.
Data: 
Wednesday, 1 March, 2023