Asociația Prader-Willi București

Asociația are ca scop sprijinirea și promovarea intereselor persoanelor afectate de către sindromul Prader-Willi, pentru creșterea conștientizării legate de acest sindrom, pentru ameliorarea condițiilor de trai și integrarea acestora în comunitate, în concordanță cu standardele Uniunii Europene și cu specificul societății românești.