INVITAȚIE în vederea depunerii unei oferte pentru achiziția pachetului de servicii necesare desfasurarii a „4 Intalniri retea” necesare în cadrul proiectului “Colaborare pentru managementul bolilor rare- ColaboRARE”

Alianta Nationala pentru Boli Rare Romania ANBRaRo vă invită să depuneți ofertă în vederea achiziției de servicii  necesare în cadrul proiectului “ Colaborare pentru managementul bolilor rare- ColaboRare

DATE PRIVIND ACHIZITORUL: Alianta Nationala pentru Boli Rare Romania – ANBRaRo  cu sediul in  Zalau, Centrul de Informare pentru Boli Genetice rare, str. Avram Iancu nr.29, judetul Salaj, Telefon: 0726-248-707, e-mail: dorica.dan@eurordis.org.

OBIECTUL CONTRACTULUI: Servicii la pachet pentru organizarea a patru intalniri de colaborare intersectoriala in cadrul proiectului cu titlul “Colaborare pentru managementul bolilor rare – ColaboRare” finantat prin contractul  R02014-C5.1_37 din 27.02.2015. Pachetul contine: servicii de cazare, masă, inchiriere sala de conferinte si coffee break în cadrul intalnirilor dintre membrii retelei de colaborare intersectoriala pentru evaluarea nevolilor de ingrijire integrate ale persoanelor afectate de boli rare si imbunatatirea calitatii serviciilor sociale specializate. Coduri CPV: 55110000-4 Servicii de cazare la hotel, 55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel, 55300000-3 - Servicii de restaurant şi de servire a mâncării

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 9.677 Euro valoare fara TVA. Ofertantii vor exprima ofertele in lei.

CANTITATI: Serviciile se vor acorda in scopul desfasurarii unui numar de patru intalniri ale membrilor retelei de colaborare intersectoriala la care vor participa un numar total de 100 persoane (in medie 25 pers/intalnire, numarul acestora putand varia cu ±5 persoane pe intalnire.

  • Servicii cazare hoteliera   – 1 noapte x 100  persoane 
  • Servicii de restaurant si servire a mancarii (mic dejun, pranz) – 2 zile x 100 persoane + 1 cina x 100 persoane; 
  • Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel 2 zile x 100 persoane

DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE : Se aplica procedura de achizitie competitiva simplificata conform Ordinului MFE 1120/2013 şi prevederile cuprinse la punctul III) din Procedura pentru achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CAPACITATEA OPERATORULUI ECONOMIC: Un operator economic este eligibil pentru a furniza servicii in cadrul prezentei proceduri daca:

  • Este legal inregistrat si furnizeaza in mod licit servicii pe piata corespunzator obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit facand dovada acestui fapt prin semnarea declaratiei privind eligibilitatea conform Formularului nr. 2.
  • Nu se afla in conflict de interese fata de achizitor – pentru aceasta va depune declaratia privind evitarea conflictului de interese – Formularul nr. 3.

In urma derularii procedurii de achizitie, ofertantul selectat se va supune acelorași reguli de verificare și audit ca și achizitorul.

TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR: Ofertele vor fi transmise pana cel tarziu pana la data de 15.06.2015, ora 16:00.

 ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE: Ofertele pot fi depuse personal sau expediate prin posta la adresa: Alianta Nationala pentru Boli Rare Romania – ANBRaRocu sediul inZalau, Centrul de Informare pentru Boli Genetice rare, str. Avram Iancu nr.29, judetul Salaj, Telefon: 0726-248-707, e-mail: dorica.dan@eurordis.org.

Modul de prezentare al ofertelor: Ofertele se vor depune in doua exemplare (un original si o copie). Ambele exemplare se vor depune intr-un plic inchis inscriptionat cu mesajul: A nu se deschide inainte de data de 15.06.2015, ora 16:00. Plicul va fi marcat cu datele de identificare ale ofertantului.

Nu se admit oferte transmise prin fax sau prin e-mail.

LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE: Ofertele vor fi redactate in limba romana.

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: Ofertele vor trebuie mentinute pe o perioada de cel putin 30 zile.

DATA, ORA ȘI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR: Ofertele vorfi deschise la sediul achizitorului metionat la punctul nr. 1. Nu se organizeaza sedinta publica de deschidere.

DATA LIMITA PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICARI: Documentatia de atribuire este anexata la prezenta invitatie. Se pot solicita clarificari pana cel tarziu in data de 11.06.2015, ora 10:00.

FINANȚAREA ACHIZIȚIEI: Finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European 2009 – 2014 in cadrul proiectului Colaborare pentru managementul bolilor rare - ColaboRare finantat prin contractul de finantare cu nr. RO2014_C5.1_37 din 27.02.2015

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI: Pretul cel mai scazut.

Anexe: Specificatii tehnice, Formulare pentru ofertanti

Expert achiziții publice,  Arion Camelia

Manager de proiect, Dan Dorica

 

Fisier atasat: 
AttachmentSize
File Specificatii tehnice.docx1.03 MB
File anexe.docx1017.93 KB
Data: 
Monday, 8 June, 2015