Health Care Award - Premiul pentru Asistență Medicală

Undefined
Kindness for Kids – Foundation for Children with Rare Diseases
Health Care Award - Premiul pentru Asistență Medicală
 
O boală este considerată rară atunci când sunt afectate mai puțin de 5 din 10.000 de persoane. Aceste persoane și rudele lor, de multe ori duc o viață foarte restricționată. De multe ori sunt necesari mai mulți experți pentru a diagnostica și trata boala. Lipsa unor rețele de medici, terapeuți și pacienți, precum și cunoașterea limitată a profesioniștilor din domeniul sănătății locale complică viața de zi cu zi: pacienții trebuie să călătorească pe distanțe mari în scopul de a întâlni specialiști, se confruntă cu perioade lungi de așteptare și indiferență. După o perioadă de 7 ani - in medie, necesară pentru a diagnostica o boală rară, problema persistă deoarece tratamentele există doar pentru foarte puține boli rare.
Premiul pentru Sănătate Kindness for Kids vrea să schimbe situația asistenței medicale pentru copii cu boli rare (0-16 ani). Căutăm: proiecte de cercetare inovatoare care vor contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor care suferă de boli rare și a familiilor lor. Valoarea premiului este de 40 000 Euro.
 
Criterii de evaluare
Obiectivul nostru principal constă în îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății pentru copiii diagnosticați cu boli rare. Proiectul trebuie să includă un studiu științific care va conduce la o publicație până la sfârșitul proiectului. Criteriile de selecție includ:
- Conceptul de noutate
- Sustenabilitatea proiectului
- Diseminarea unei noi abordări de îngrijire a sănătății
- Crearea sau integrarea rețelelor locale, naționale sau internaționale
- Abordare științifică
- Candidați foarte calificați
 
Cine poate aplica?
•Elevii, cadrele medicale, medicii și oamenii de știință de la universități, spitale, instituții de cercetare și ONG-uri
•Întreaga Europă
 
Cum se aplică?
•Aplicația și mai multe informații sunt disponibile online la www.kindness-de-kids.de
•Termenul limită de aplicare este 31 mai 2014 prin e-mail la j.barske@kindness-de-kids.de
•Cererile sunt evaluate de către un consiliu consultativ iar rezultatele vor fi anunțate până la sfârșitul lunii iulie.
 
 
 
A rare disease is one where fewer than 5 in 10 000 individuals are affected. These people and their relatives often lead very restricted lives. Several experts are often required to diagnose and treat the disease. The lack of networks of doctors, therapists and patients, as well as limited knowledge of local health professionals complicate everyday life: patients have to travel over large distances in order to meet specialists, where they are confronted with long waiting times and indifference. After a period of on average 7 years to diagnose a rare disease, the problem continues as treatments exists for only a very few disorders.  With the Health Care Award Kindness for Kids wants to change the condition of health care provision for children (0-16 years) with rare diseases. We are looking for interdisciplinary, innovative research projects which will help to improve the quality of life of sufferers and their families. The award is endowed with a maximal amount of 40 000 Euro.
 
Evaluation criteria
Our main focus lies in the improvement of health care for children with rare diseases. The project needs to include a scientific study, which will lead to a publication by the end of the project. Selection criteria include
- Concept novelty
- Sustainability of the project
- Dissemination of the new health care approach
- Set-up or integration of local, national or international networks
- Scientific approach    
- Highly qualified applicants
 
Who can apply?
•Students, health care professionals, medical doctors and scientists from universities, hospitals, research institutions and NGOs
•Europe wide
 
How to apply?
•More information and the application is available online at www.kindness-for-kids.de
•The application deadline is May 31st 2014 via email to j.barske@kindness-for-kids.de
•Applications are evaluated by an advisory board and results will be announced by the end of July