Raport EPF "Seminar de toamnă", 25 - 27 octombrie 2010

Monday, 25 October, 2010

     European Patients Forum, împreună cu Asociaţia Maghiară a Pacienţilor cu Osteoporoză au organizat între 25-27 octombrie 2010 seminarul anual regional în Budapesta, Ungaria. La acest seminar au participat mai mult de 60 de reprezentanţi ai pacienţilor din Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Italia, Cehia și România.

 
       S-a pus un accent foarte mare asupra creşterii nivelului de implicare a pacienţilor tineri pentru a deveni un sprijin puternic pentru organizaţiile de pacienţi. Prin acest seminar participanţii și-au îmbunătăţit capacitatea de comunicare și de advocacy pentru a influența politicile de sănătate ce afectează vieţile lor dar și a comunității în care aceştia trăiesc.
 
       Participanţii la seminar au avut oportunitatea de a participa la ateliere tematice în care s-a avut în vedere cum se poate construi un parteneriat cu instituţiile europene și cu reprezentanţii instituţiilor de sănătate locale și cum grupurile de pacienţi pot construi relaţii cu asociaţiile de tineri. Participanţii și-au făcut o imagine generală asupra relaţiilor dintre asociaţiile de tineret și instituţiile de sănătate la nivel european și le-au fost oferite sfaturi de bună practică pentru a deveni un reprezentant tânăr de bază al asociaţiei.
 
      La seminar a fost prezent și secretarul de stat al Ministerului Sănătăţii din Ungaria, Dr. Miklos Szocska, care a precizat că: “Am dorit să propunem o temă care să aibă drept subiect pacientul”. Aceasta este o indicaţie clară a faptului că în Ungaria sistemul de sănătate centrat pe pacient și implicarea pacienţilor se află în centrul politicilor de sănătate din Ungaria.
 
      Din România au fost prezenţi reprezentanţii COPAC, ai ANBRaRo, Asociaţiei de Scleroză Multiplă, ai Asociaţiei Persoanelor cu Thalasemie Majoră.