Finanțatori

Activitățile ANBRaRo din anul 2017 au fost derulate cu sprijin financiar din partea:
  • Racordati Romania SRL
  • Takeda Pharmaceuticals SRL
  • Sanofi Romania SRL
  • Shire Romania SRL/ Baxalta SRL
  • Pfizer Romania SRL
  • Ewopharma Romania SRL
 

CODUL DE CONDUITĂ PRIVIND COLABORAREA CU INDUSTRIA FARMACEUTICĂ

Conform Codului de Practică al EFPIA privind relațiile dintre industria farmaceutică și organizațiile de pacienți, Alianța Națională pentru Boli Rare România - ANBRaRo adoptă următoarele principii:
  1. ANBRaRo se va asigura ca îi este respectată independenta, din punctul de vedere al opțiunilor politice, al politicilor și al activităților organizate și capacitatea de a promova și apăra drepturile pacienților;
  2. Toate parteneriatele dintre ANBRaRo și industria farmaceutică se vor baza pe respect reciproc, deciziile fiecărui partener având valoare egală;
  3. Obiectivele și domeniul oricărui parteneriat vor fi transparente și în acord cu misiunea și obiectivele ANBRaRo. Sprijinul financiar și nefinanciar oferit de industria farmaceutică va fi întotdeauna evidențiat în rapoartele publice ale ANBRaRo;
  4. Industria farmaceutică nu va solicita, iar ANBRaRo nu își va asuma promovarea unui anumit medicament;
ANBRaRo va evita finanțarea dintr-o singură resursă (din partea unei singure companii) și va căuta să-și diversifice resursele de finanțare pentru a-și păstra independența.