Organizația Salvați Copiii – Filiala Timiș

Organizaţia Salvaţi Copiii Filiala Timiş face parte din Organizaţia Salvaţi Copiii România, care este o organizaţie de utilitate publică, a cărei misiune este aceea de a garanta egalitatea de şanse pentru toţi copiii, indiferent de mediul din care aceştia provin, prin utilizarea propriei expertize, precum şi prin activităţi de lobby şi advocacy asupra factorilor de decizie şi mobilizarea liderilor din societatea civilă.